Djelatnici

DIREKTOR

Igor Bajalica, mag. oec.

Email

igor.bajalica@kampus-koprivnica.hr

ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Jelena Palfi, mag.oec.

Email

jelena.palfi@kampus-koprivnica.hr

ODJEL ZA KOMERCIJALNE I OPĆE POSLOVE

Nino Smolak

Email

nino.smolak@kampus-koprivnica.hr

DOMAR

Božidar Fijačko

Telefon

099/2585-924