Djelatnosti

 • upravljanje i održavanja građevina
 • poslovanje nekretninama
 • opremanje objekata sa opremom i namještajem
 • gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
 • djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup
 • proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenog zapisa
 • promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
 • uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva te sadnog materijala i ukrasnog bilja
 • pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje,građenje,uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
Igor Bajalica