ODJEL ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE

Helena Kuretić

Datum rođenja:

  • 1983., Koprivnica

Obrazovanje:

  • Opća gimnazija
  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer konstrukcije, na kojem stječe zvanje diplomirani inženjer građevinarstva.

Radno iskustvo:

  • Po završetku studija, zapošljava se u projektnom uredu gdje stiče višegodišnje iskustvo u projektiranju visokogradnje.
  • 2010.g upisana u „Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva“ - Ovlašteni inženjer građevinarstva
  • Kampus d.o.o., stručna suradnica za građevinske poslove- poslovi projektiranja, stručnog nadzora izgradnje, pripreme dokumentacije za prijave na natječaje EU fondova te priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave, priprema dokumentacije i vođenje rekonstrukcija i izgradnje objekata od strane investitora Kampus d.o.o. i sl.