Javni natječaj za davanje u zakup dijela zgrade br. 40 u sklopu kompleksa „Kampus“

27.11.2018.

Ponude se predaju od dana objave javnog poziva do zaključno 6.12.2018. godine u 11:00 sati kada će se izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama Kampus d.o.o., Trg. Dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 8. Ponude koje pristignu nakon isteka roka neće se razmatrati.

Više o natječaju možete saznati na linku niže.

Javni natječaj