Kampus u kadru

24.11.2018.

Promatranjem i bilježenjem pejzaža koji je svjedok mijena i slojevitih preobrazbi struktura, polaznici su osvještavali kako ekonomsko-politički odnosi utječu na oblikovanje urbane infrastrukture jednog grada. Fasade zgrada, razmještaj spomeničke plastike i prenamijenjeni ili potpuno prazni prostori, iskazuju nataložene znakove promjena sustava vrijednosti i ideologija. Te su promjene nekad vrlo jasne, a nekad vidljive samo istreniranom oku, a pred autore je stavljen izazov da registriraju i bilježe te pomake u svakodnevici, problematiziraju povijesne slojeve, naslijeđe i topografiju.