U sklopu projekta Civitas Dyn@mo, u izgradnji je autobusna stanica u kompleksu Kampus

25.11.2016.

U sklopu projekta Civitas Dyn@mo, u izgradnji je autobusna stanica u kompleksu Kampus, na prometnici 2. Autobusna stanica će povezivati Kampus sa ostalim dijelovima Grada, a kao nadzor u građevinskim radovima je ugovoren Kampus d.o.o.