Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice u dijelu Ratarske ulice u naselju Starigrad

01.12.2016.

Dana 30.11. 2016. potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice u dijelu Ratarske ulice u naselju Starigrad u Koprivnici između Grada Koprivnice i Kampus d.o.o.. Rok izvršenja ugovornih obveza je 50 kalendarskih dana, a obuhvaća sve radnje potrebne za ishođenje građevinske dozvole.