Zoran Pavelić: Centriran 79-2019

09.05.2019.

 U subotu 11.5.2019. u AK galeriji otvara se izložba Zorana Pavelića „CENTRIRAN 79-2019“ koja obuhvaća instalacije, fotografije i video radove nastale u zadnjih 40 godina, od samog početka njegova bavljenja umjetničkom praksom pa sve do radova nastalih upravo za ovu izložbu i ovaj prostor. Izložba je podijeljena na nekoliko semenata koji čine cjelinu ogledajući se jedan u drugome: Centriran; Kruženje; Akcija u vremenu; Centrirane rečenice; Centrirane fotografije, 1971 – 2019 & centrirani radovi, 1979 – 2019; Četiri rada, 2016 - 2019; Dvije po-drške, 2010 – 2019. Jedan od video radova „Akcija u vremenu“ nastao je u suradnji s koprivničkim bubnjarskim kolektivom Buš?Bum! upravo za ovu izložbu i sniman je u prostoru bivše vojarne gdje se AK galerija nalazi. Tendencija konceptualnog objedinjavanja pojedinih segmenata vlastitog umjetničkog rada, problematiziranje uloge umjetnika, umjetnosti i umjetničkih institucija u društveno-političkom kontekstu vremena i prostora, osnovna su obilježja stvaralaštva Zorana Pavelića. Radovi prate međuodnos i fluktuiranost koja proizlazi iz odnosa subjekt –objekt, privatno – javno, osobno – društveno koje umjetnik prati i promatra, pomake koji se mimo njega događaju ili su se već dogodili. Sve to može biti sažeto u rečenici ‘ Bitno je da se čuje glas umjetnika’.