Zlatan Pintek: Točka kao početak

17.06.2019.

U subotu 22.6.2019. u 20 sati u koprivničkoj AK galeriji otvara se samostalna izložba Zlatana Pinteka "Točka kao početak". Izložba obuhvaća slike, kolaže, asamblaže, instalacije, a svojim smještajem u galerijski prostor nastaje ambijent nalik skladištu odbačenih stvari. Pintek sakuplja predmete koji su izgubili svoju primarnu funkciju i prirodne materijale - drvo, daske, kamenje - i preoblikuje ih u podloge za svoje radove. Uz to što sami po sebi imaju strukturu i teksturu, autor u njih intervenira urezivanjem, nanošenjem boje, pigmenta, ugljena. Rad nastaje već samom autorovom intencijom da ih spasi od propadanja, svjestan da svaki od predmeta koji preuzima i zatim rekontekstualizira, nosi memoriju i priču ljudi koji su ga posjedovali, ali i njegovu vlastitu.