Javni natječaj za davanje u zakup dijela zgrade br.57 u sklopu kompleksa „Kampus“

12.07.2019.

Ponude se predaju od dana objave javnog poziva do zaključno 19.07.2019. godine u 11:00 sati kada će se izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama Kampus d.o.o., Trg. Dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 8. Ponude koje pristignu nakon isteka roka neće se razmatrati.

Više o natječaju možete saznati na linku niže.

Javni natječaj