Javni natječaj za davanje u zakup dijela zgrade br.40 u sklopu kompleksa „Kampus“

18.07.2019.

Ponude se predaju od dana objave javnog poziva do zaključno 25.07.2019. godine u 11:00 sati kada će se izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama Kampus d.o.o., Trg. Dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 8.

Ponude koje pristignu nakon isteka roka neće se razmatrati.

Više o natječaju možete saznati na linku niže.

Javni natječaj