Završen natječaj za izlaganje u AK Galeriji

29.07.2019.

Na natječaj AK galerije za izlaganje u 2020. godini pristiglo je 39 prijava.

Prijave će ocijeniti umjetnički savjet AK galerije koji čini kustosko-dizajnerski tim AK galerije: Tanja Špoljar, Bojan Koštić i Petra Travinić, voditelj galerije i multimedijalni umjetnik Vlatko Vincek te multimedijalni umjetnik Marijan Molnar. Svi prijavljeni autori će biti obaviješteni mailom o statusu njihove prijave nakon provedbe žiriranja, najkasnije do 15.8.2019., a odabrani autori/ice bit će javno objavljeni i ovdje.
Odabrani radovi bit će prijavljeni na natječaje za sufinanciranje za 2020. godinu-