JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u sklopu kompleksa „Kampus“

24.10.2019.

Ponude se primaju u upravnoj zgradi trgovačkog društva „Kampus“ d.o.o., Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 3., u zapečaćenom omotu s naznakom „KAMPUS – zakup – NE OTVARATI“.
Ponude se predaju od dana objave javnog poziva do zaključno 08.11.2019. godine (petak) u 09:00 sati kada će se izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama Kampus d.o.o., Trg. Dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 8. Ponude koje pristignu nakon isteka roka neće se razmatrati.

Sve ostale info možete pročitati na linku niže.

Javni natječaj