Kritičke prakse memorijalne baštine

05.12.2019.

U fokusu ovog predavanja bit će spomenici i materijalna kultura antifašističke borbe u vrijeme Drugog svjetskog rata, koji su i dalje jedan od najprisutnijih i najistaknutijih primjera protu-hegemonijske baštine u Hrvatskoj. Na odabranim ću primjerima ukazati na problematiku tretmana ove grupe spomenika unutar postojećeg zakonskog okvira i pojasniti zašto je nužno mijenjati kriterije valorizacije, metode zaštite i korištenja memorijalne baštine. Ovisno o njihovoj strukturnoj poziciji spram tzv. "autoriziranog baštinskog diskursa", bavit ću se trima razinama kritičkih praksi baštine: onima koje nastaju (te uglavnom i ostaju) unutar polja umjetničke i kulturne proizvodnje; samoorganiziranima akcijama ili intervencija na spomenike koje svjesno izmiču institucionalnim okvirima i odvijaju se mimo ekspertnog nadzora; te inicijativama koje koriste autoritet institucija kako bi, u savezu sa lokalnim zajednicama, pokrenuli širu društvenu inicijativu i iskoristili postojeće legalne mehanizme zaštite i obnove spomenika.