Javni natječaj za davanje u zakup dijela zgrade br.57 u sklopu kompleksa „Kampus“

13.01.2020.

Ponude se predaju od dana objave javnog natječaja do zaključno 20.01.2020.g., u 11.00 sati kada će se izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama Kampusa.

Više o natječaju na linku.

Javni natječaj