JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela zgrade u sklopu kompleksa „Kampus“

21.02.2020.

Ponude se primaju u upravnoj zgradi trgovačkog društva „Kampus“ d.o.o., Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 3., u zapečaćenom omotu s naznakom „KAMPUS – zakup – NE OTVARATI“.
Ponude se predaju od dana objave javnog poziva do zaključno 28.02.2020. godine u 11:00 sati kada će se izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama Kampus d.o.o., Trg. Dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 8. Ponude koje pristignu nakon isteka roka neće se razmatrati.

Više informacija o natječaju na linku.

Javni natječaj