Izložba 'Povratak u Žlebice / Separacija' Marijana Molnara

04.05.2020.

Marijan Molnar diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976. godine. Od 1976. do 1979. godine bio je suradnik Majstorske radionice. U istom vremenu surađivao je s umjetnicima okupljenima oko Galerije Podrum i Galerije PM u Zagrebu. U vrijeme nove umjetničke prakse formira svoju strategiju kojom propituje procesualne elemente u konstituiranju rada, kontekst i uvjete umjetničkog rada, dvojnosti kulture i prirode,odnos subjekta i objekta i pitanje identiteta. U svojem radu koristi se instalacijama, filmom, videom, ambijentima, akcijama i performansom, fotografijom, site-specific i on-line instalacijama. Za demokratizaciju umjetnosti je ciklus radova započet 1979. godine na tadašnjem Trgu Republike u Zagrebu. Izveden u različitim formama i koristeći više strategija, ciklus završava 1983. godine. Koristeći jezik i metode ideologije kao i neformalnog aktivizma propitivao je povezanost umjetnosti i širega društvenog i ideološkog konteksta. U ambijentu-instalaciji Passion/lncest, postavljenom u Galeriji Kapelica u Ljubljani,1999. godine, prisutna je tema potiskivanja, odsutnosti i obitelji. Godine 2002. godine objavio je autorsku knjigu “Akcije i ambijenti”. Tijekom 2005. i 2006. realizirao je trodijelni on- line, site-specific projekt Prevođenje, koji se odvijao na tri lokacije. Projektom je istraživao kategorije otvorenosti i zatvorenosti te indiferentnost društva. Godine 2008. u Galeriji Bačva u HDLU Zagreb, postavio je složenu instalaciju Ponovo pronađeni predmet u kojem ugošćuje prodavača sa Hrelića sa njegovim predmetima, koje dokumentira po principima muzejske prakse. Godine 2012. izdaje knjigu “1998 - 2008. pregled radova”. Član je neformalne grupe umjetnika Pleh sa kojima organizira zajedničke izložbe i akcije. Živi i radi u Zagrebu.