Održana završna konferencija FUNK-a

28.10.2020.

Svrha projekta „FUNK – Centar izvan centra“ je kroz revitalizaciju neiskorištenih objekata unutar bivše koprivničke vojarne, uz civilno-javno partnerstvo najaktivnijih gradskih udruga na području nezavisne kulture i jedinice lokalne samouprave uspostaviti prvi centar nezavisne kulture u gradu Koprivnici. Suradnjom na ovom projektu rješava se problem nedostatka kulturnog centra u gradu Koprivnici, povećava se kvaliteta života građana te se decentraliziraju kulturne aktivnosti izvan glavnog grada Hrvatske. Osim jačanja vlastitih kapaciteta, najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj novog kulturnog centra, što kroz aktivnosti za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, što kroz aktivnosti informiranja i strateškog planiranja (budući da je jedan od elemenata projekta razvijanje Strategije razvoja nezavisne kulture grada Koprivnice).