Javni natječaj za zgradu br. 22

07.12.2020.

Gospodarski objekt daje se od dana potpisa ugovora u dvogodišnji zakup, a početna visina mjesečne zakupnine iznosi: 11,58 kn/m².

Natjecatelji mogu biti sve pravne osobe i obrti.
Ponuda za natjecanje mora obavezno sadržavati:
- ponuđenu cijenu po m² (na ponuđenu cijenu dodati će se PDV po stopi od 25%),
- ime i prezime vlasnika, adresu, OIB, presliku rješenja o obrtu (za obrt),
- naziv tvrtke s adresom sjedišta te presliku rješenja o registraciji (za pravnu osobu),

Uvid u dio zgrade može se izvršiti svakog radnog dana (od 07:00 do 15:00 sati) do zaključenja ovog natječaja uz prethodnu najavu na broj telefona: 048/625-340.
Kampus d.o.o. će sa obrtom ili pravnom osobom koja ostvari pravo na zakup dijela zgrade zaključiti Ugovor o zakupu.
Ponude se primaju u upravnoj zgradi trgovačkog društva „Kampus“ d.o.o., Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, u zapečaćenom omotu s naznakom „KAMPUS – zakup – NE OTVARATI“ i stavljaju u poštanski sandučić ili preko e-mail pošte na info@kampus-koprivnica.hr.
Ponude se predaju od dana objave javnog poziva zaključno s 15.12.2020. godine u 11:00 sati kada će se izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama Kampus d.o.o., Trg. Dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 8. Ponude koje pristignu nakon isteka roka neće se razmatrati.
Sve informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona: 048/625-340

 

Više o natječaju možete saznati na: Javni natječaj_22