Ganz nove perforacije i Noć performansa u Koprivnici

11.11.2020.

Dva performansa su u Kampusu:

Od 17,00-20,00 sati

VLADIMIR NOVAK: Parametri
– intervencija u prostoru
FUNK, Kampus, Trg Žarka Dolinara 1
Svojom svjetlosno-zvučnom instalacijom, autor privremeno intervenira prostor jedne od dvorana FUNKa adekvatnog prostora za perforaciju u društveno i kulturno tkivo. Postavljajući u odnos privremeni zahvat, ulaskom u prostor autor uspostavlja dijalog o mijenama kroz procese ispitivanja uvjeta umjetničkog rada i faktora koji na sam rad utječu u procesu nastajanja, izvođenja i prezentacije.


18:00 sati
Kulturu gradimo zajedno
- razgovor
- FUNK, Kampus, Trg Žarka Dolinara 1, zgrada 16
U sklopu diskurzivnog programa Mreže izvedbenih umjetnosti o javnim politikama organizira se razgovor o izazovima i prednostima sudioničkog upravljanja u kulturi. Predstavit će se primjer dobre prakse - Vijeće SuKultura, ali i otvoriti dijalog o ulogama institucionalne i nezavisne scene, te što građani imaju od svega toga?!