Startao Interreg Central Europe, 3. poziv

22.09.2017.

Program se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine i ulaže 231 milijun eura za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe. Financirani projekti će proizvesti konkretne i vidljive rezultate kao odgovor na utvrđene izazove programskog područja i adresirati razvojne potrebe na integrirani način. Ovaj projekt je posebno zanimljiv Kampus d.o.o. zbog proširenja terminala za električne bicikle te nabavke novih električnih bicikala.