Završeni radovi na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni objekta u Studentski restoran i kafić

04.10.2017.

Dana 04.10.2017.g završeni su radovi na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni postojeće zgrade u kompleksu Kampus u Studentski restoran i kafić.

Kampus d.o.o. je provodio stručni nadzor nad izvođenjem svih radova do potpune gotovosti objekta. Uskoro se očekuje puna operativnost navedenog objekta.