Početak provedbe projekta „Izgradnja inkubatora kreativnih industrija“

30.10.2017.

Projekt je prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poslovne infrastrukture“, referentna oznaka poziva: KK.03.1.2.01, koji je raspisalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta. Poziv se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Odlukom o financiranju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 21.srpnja 2017. godine utvrđeno je da projekt udovoljava svim propisanim kriterijima te je odobren za financiranje.

Ukupna vrijednost projekta je 13.409.103,25 kuna, za koji je odobreno stopostotno financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.