Natječaji Kampusa

06.11.2017.

3 nova natječaja objavljena su ponedjeljak, 06. studenog. Uz već treći natječaj za dvogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta, objavljeni su natječaji za zakup gospodarskih hala u poduzetničkom dijelu Kampusa kao i natječaj za prodaju demontirane opreme iz prijašnjih investicija Kampusa i Grada Koprivnice.

Dokumenti