Električni bicikli na mirovanju do proljeća

02.11.2017.

Kampus d.o.o., kao operater električnih bicikala, je donio Odluku da s danom 01. studeni 2017.g. povuče električne bicikle iz opticaja zbog nadolazećih zimskih uvjeta vožnje. Prvenstveno, takva Odluka je donešena zbog sigurnosti samih građana, ali i mogućih dodatnih neželjenih intervencija i troškova. Električni bicikli će biti ponovno dostupni 01. travnja 2018.g.