Završeni građevinsko-obrtnički radovi na uređenju prostorije na Trgu dr. Žarka Dolinara 1

30.04.2018.

Dana 10. travnja potpisan je Ugovor između Betaprom d.o.o. i Kampus d.o.o. u vrijednosti 40.182,87 HRK za uređenje prostorije na Trgu dr. Žarka Dolinara 13. Izvođač radova je u roku dovršio građevinsko-obrtničke radove te će biti obavljen okončani obračun.