Novosti

U sklopu projekta Civitas Dyn@mo, u izgradnji je autobusna stanica u kompleksu Kampus

25.11.2016.

U sklopu projekta Civitas Dyn@mo, u izgradnji je autobusna stanica u kompleksu Kampus, na prometnici 2. Autobusna stanica će povezivati Kampus sa ostalim dijelovima Grada, a kao nadzor u građevinskim radovima je ugovoren Kampus d.o.o.

{...}

U tijeku je priprema dokumentacije za rekonstrukciju postojećih hala unutar kompleksa Kampus

17.10.2016.

U tijeku je priprema dokumentacije za rekonstrukciju postojećih hala unutar kompleksa Kampus u svrhu razvoja i poboljšanja poslovne infrastrukture. Projektima rekonstrukcije obuhvaćene su dvije postojeće hale, kojima se zaokružuje dio Kampusa rezerviran za poduzetnike.

{...}

Najava natječaja „Razvoj društveno kulturnih centara“

03.10.2016.

Najava natječaja „Razvoj društveno kulturnih centara“ gdje je opći cilj razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

{...}

Najava natječaja „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice – faza I“

03.10.2016.

Najava natječaja „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice – faza I“ gdje je interes Grada Koprivnice unaprijediti suradnju OCD – a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora,...

{...}

Natječaj za razvoj poslovne infrastrukture

19.09.2016.

Natječaj za razvoj poslovne infrastrukture kojeg propisuje Europski fond za regionalni razvoj tiče se i daljnjeg razvoja kompleksa Kampus u vidu novih skladišnih hala. Navedeni natječaj potiče razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga.

{...}