Novosti

11

Lip

Otvorenje terminala električnih bicikala

Sukladno težnji „Kampus“-a za stvaranjem kompleksa minimalne emisije ugljičnog dioksida pokrenut je projekt uspostave sustava električnih bicikala, sufinanciran od strane Civitas Dyn@mo projekta i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

{...}

Otvaranje prve poslovnice društva – kopiraona

03.11.2014.

03.11.2014. godine otvorena je kopiraona koje je time ujedno postala i prva poslovnica društva Kampus d.o.o. Otvorena je neposredno nakon početka rada, odnosno prve akademske godine, Sveučilišta Sjever u koprivničkom kampusu.

{...}