O Nama

Otvorenjem kampusa u Koprivnici završila je prva faza uređenja bivše vojarne "Fran Krsto Frankopan". Koncept obnove obuhvaća rekonstrukciju postojećih i izgradnju građevina u niskoenergetskom konceptu, korištenju obnovljivih izvora energije, prostor bez korištenja motornih vozila na fosilna goriva, s poticanjem električnih vozila, javnog prijevoza i nemotoriziranog prometa.

Kampus se prema pravilima međunarodne akademske asocijacije mora razvijati po najvišim standardima energetske učinkovitosti i održivosti. Pod time se podrazumijeva da se u razvoju novog načina građenja, zelenih tehnologija, čistog prometa i u konačnosti „pametnog grada“ mora povezivati s ostalim dionicima poput drugih sveučilišta, instituta, gradova, poduzeća, civilnih udruga i sličnih kako bi se postigao gospodarski i društveni razvoj.

Neki od ciljeva Kampusa:

 • Osigurati prostore za inovativno poduzetništvo i tehnološki razvoj,
 • Osigurati informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu i usluge,
 • Osigurati prostore za razvoj društvene inovacije,
 • Osigurati objekte za sport i rekreaciju,
 • Osigurati kulturne objekte i događanja unutar Kampusa,
 • Unaprijediti identitet grada kao sveučilišnog središta,
 • Kroz razvoj Kampusa utjecati na razvoj ovog dijela grada,
 • Osigurati prometnu povezanost Kampusa sa centrom grada,
 • Promovirati održivo planiranje Kampusa i zelene tehnologije,
 • Omogućiti pristup građanima i infiltrirati ih u svakodnevni život Kampusa i događanja unutar njega,
 • Stvoriti sinergiju između akademske zajednice, inovativnog poduzetničkog sektora, gospodarskih subjekata i građana.

Dana 01. siječnja 2021. godine trgovačko društvo Kampus d.o.o., Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica, OIB: 93251651059, pripojeno je Gradskom komunalnom poduzeću Komunalac d.o.o., Mosna 15, Koprivnica, OIB: 41412434130, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Koprivnice na 27. sjednici održanoj dana 10.12.2020. godine.

Svi ugovori društva Kampus sklopljeni s partnerima, odnosno dobavljačima, ostaju na snazi do isteka, kao i sva prava i obaveze proistekla iz istih.

Igor Bajalica

"Uz navedene i ostvarene kratkoročne ciljeve, u daljnjem tijeku razvoja Kampusa naša misija je obnoviti postojeće objekte na način da služe Sveučilištu, ali i našim građanima. Potrebno je naglasiti da ćemo financijska sredstva za ove investicije potraživati iz fondova Europske Unije, te time nećemo teretiti gradski proračun."

Igor Bajalica, mag. oec.