Projekti

AGORA

Projekt digitalizacije Kampusa

CIVITAS DYN@MO

Cilj projekta:

• Mobility centar
• Terminal za električne bicikle
• Autobusna stanica Kampus

Low Carb

U sklopu projekta izgraditi će se inovativna multimodalna postaja koja će kombinirati obnovljive izvore energije u obliku fotonaponskog sustava, sustava pohrane energije putem baterija sa krajnjim potrošačima, punionicom za osobna vozila i bicikle na električni pogon u Kampusu.

Electro mobility

S partnerima iz Njemačke i Italije, cilj je napraviti jednu zasebnu radionicu za električne automobile i bicikle s kontakt centrom.