Riječ direktora

Temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva od 19. studenog 2010.g. grad Koprivnica je u svoje vlasništvo dobio vrijedne nekretnine na sjeveroistoku Grada, ukupne površine 690.280,00 m², u svrhu prenamjene postojećih objekata u sveučilišni kampus, ali i izgradnji objekata sukladno prostorno planskoj dokumentaciji Grada Koprivnice.

Budući da se radi o iznimno širokom prostoru koji je ranije korišten u vojne svrhe, prilikom preuzete dokumentacije od strane Ministarstva obrane Republike evidentirano je 37 zgrada različite namjene, veličina, načina gradnje i starosti te još desetak manjih objekata i nastamba razmještenih u prostoru bivše vojarne Fran Krsto Frankopan.

U relativno kratkom roku uspjeli smo u potpunosti prenamjeniti tri nekretnine (vrtić Crvenkapica, zgrada Sveučilišta Sjever, Upravna zgrada Kampus d.o.o.), dok je s partnerima izgrađen Inkubator kreativnih industrija i Studentska menza. U fazi pripreme je još nekoliko nekretnina koje će budućim korisnicima omogućiti nesmetan razvoj te podignuti društveni značaj ovom dijelu grada.

Nadalje, preko projekta Bicycle Oassis postavili smo terminal za mehaničke bicikle. Povezano s time, preko projekta Civitas Dyn@mo uveden je pilot projekt sustava električnih bicikala u Kampusu, te je Koprivnica među prvim gradovima u Republici Hrvatskoj koji imaju povezan sustav mehaničkih i električnih bicikala.

Uz navedene i ostvarene kratkoročne ciljeve, u daljnjem tijeku razvoja Kampusa naša misija je obnoviti postojeće objekte na način da služe Sveučilištu, ali i našim građanima. Potrebno je naglasiti da ćemo financijska sredstva za ove investicije potraživati iz fondova Europske Unije, te time nećemo teretiti gradski proračun.

Igor Bajalica

Igor Bajalica, mag. oec.