Riječ direktora

Temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva od 19. studenog 2010.g. grad Koprivnica je u svoje vlasništvo dobio vrijedne nekretnine na sjeveroistoku Grada, ukupne površine 690.280,00 m², u svrhu prenamjene postojećih objekata u sveučilišni kampus, ali i izgradnji objekata sukladno prostorno planskoj dokumentaciji Grada Koprivnice.

Budući da se radi o iznimno širokom prostoru koji je ranije korišten u vojne svrhe, prilikom preuzete dokumentacije od strane Ministarstva obrane Republike evidentirano je 37 zgrada različite namjene, veličina, načina gradnje i starosti te još desetak manjih objekata i nastamba razmještenih u prostoru bivše vojarne Fran Krsto Frankopan.

U relativno kratkom roku uspjeli smo u potpunosti i prenamjeniti tri nekretnine (vrtić Crvenkapica, zgrada Sveučilišta Sjever, Upravna zgrada Kampus d.o.o.), dok je u fazi pripreme još nekoliko nekretnina.

Nadalje, preko projekta Bicycle Oassis postavili smo terminal za mehaničke bicikle. Povezano s time, preko projekta Civitas Dyn@mo uveden je pilot projekt sustava električnih bicikala u Kampusu, te je Koprivnica među prvim gradovima u Republici Hrvatskoj koji imaju povezan sustav mehaničkih i električnih bicikala.

Uz navedene i ostvarene kratkoročne ciljeve, u daljnjem tijeku razvoja Kampusa naša misija je obnoviti postojeće objekte na način da služe Sveučilištu, ali i našim građanima. Potrebno je naglasiti da ćemo financijska sredstva za ove investicije potraživati iz fondova Europske Unije, te time nećemo teretiti gradski proračun.

Igor Bajalica

Igor Bajalica, mag. oec.